Dane ADVPoland

MOTOCYKLOWE BIURO PODRÓŻY ADV SP. Z O.O. ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
NIP: 9542774145 REGON: 366571199 KRS: 0000663669

Punkt obsługi Klienta:  ul. Wolności 103,  41-800 Zabrze,  Telefon +48 605 601 401 

Wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem: 1214 Spełniające wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych oraz posiadające ubezpieczeniową gwarancję turystyczną o numerze 05.314.166, której suma gwarancyjna wynosi: 300 000,00 złotych obejmującą swym zakresem działania na terenie całego świata.

Przedmiotem gwarancji jest:

  • pokrycie kosztów powrotu Klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu 
  • pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy lub osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana
  • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy lub osób które działają w jego imieniu stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.