Dane ADVPoland

MOTOCYKLOWE BIURO PODRÓŻY ADV SP. Z O.O.
ul.Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
NIP: 9542774145 REGON: 366571199 KRS: 0000663669

Wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem: 1214 Spełniające wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych oraz posiadające ubezpieczeniową gwarancję turystyczną o numerze M207509, której suma gwarancyjna wynosi: 397 413,00 złotych obejmującą swym zakresem działania na terenie całego świata.

oraz działające przy nim stowarzyszenie:

K.S. ADVPOLAND.PL
Zarejestrowany decyzją I/WPTS/2015 w ewidencji klubów i stowarzyszeń sportowych prowadzonej przez P.M. Zabrze o numerze 1/2015
Adres: Plac Wolności 4, 41-800 Zabrze
NIP: 648 277 35 76 REGON: 360916622

Numer rachunku bankowego:
Raiffeisen Polbank
IBAN PL 96 1750 0012 0000 0000 2849 5908
KOD BIC/SWIFT RCBWPLPW

adres internetowy: www.advpoland.pl

telefon kontaktowy: +48 601 482 911 lub +48 730 514 333

e-mail: kontakt@advpoland.pl