Dane ADVPoland

MOTOCYKLOWE BIURO PODRÓŻY ADV SP. Z O.O.
ul.Zygmunta Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
NIP: 9542774145 REGON: 366571199 KRS: 0000663669

Punkt obsługi Klienta: Zabrze 41-800, ul. Wolności 103 tel. 605 601 401, 883 130 000, 601 482 911  

Wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem: 1214 Spełniające wymogi Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych oraz posiadające ubezpieczeniową gwarancję turystyczną o numerze M209091, której suma gwarancyjna wynosi: 375 309,00 złotych obejmującą swym zakresem działania na terenie całego świata.

Przedmiotem gwarancji jest:
- pokrycie kosztów powrotu Klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu 
- pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy lub osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana
- pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy lub osób które działają w jego imieniu stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. 

oraz działające przy nim stowarzyszenie:

K.S. ADVPOLAND.PL
Zarejestrowany decyzją I/WPTS/2015 w ewidencji klubów i stowarzyszeń sportowych prowadzonej przez P.M. Zabrze o numerze 1/2015
Adres: Plac Wolności 4, 41-800 Zabrze
NIP: 648 277 35 76 REGON: 360916622

Numer rachunku bankowego:
Raiffeisen Polbank
IBAN PL 96 1750 0012 0000 0000 2849 5908
KOD BIC/SWIFT RCBWPLPW

adres internetowy: www.advpoland.pl

telefon kontaktowy: +48 601 482 911 lub +48 730 514 333

e-mail: kontakt@advpoland.pl